نشست صمیمی جناب آقای مهندس انارکی و مدیر عامل باشگاه صنعت مس رفسنجان