حضور استاندار سابق کرمان جناب آقای رزم حسینی در هتل هیلان